Нікополь. Дитячий садок № 8 "Промінь"
Державні документи,що регламентують нашу діяльність

 

 

 Конституція України.

Закон України «Про дошкільну освіту» (Витяг). 

Розділ VI. Учасники навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти.
Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010/2011 навчальному році. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.08.2010 р. № 1/9-570.
Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 р. № 1/9-666
Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 р. № 1/9-666
Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2000 №1/9/510
Про організацію обліку дітей дошкільного віку. Лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.07 р. №1/9-263
Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.05 №1/9-431 9.
Про здійснення соціально-педагогічного патронату. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008р. № 1/9-811. 10.
Наказ МОН від 23.11.2010 року № 1111. 
Наказ МОН від 29.01.2009р. №41 «Про впровадження базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
Лист МОН № 1/9-349 від 19.05.2006 р. «Про термін перебування дітей шестирічного віку в ДНЗ».
 Санітарно-гігієнічні правила і норми організації навчання дітей шестирічного віку (витяг).
 Методичні рекомендації МОН від 16.08.2010 № 1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».
 Наказ МОН від 12.08. 2002 року №185 «Про проведення в навчально-виховних закладах міста психолого-педагогічного консиліуму».
  Наказ МОН від 9.07.2001р. № 245 «Про затвердження положення про психолого-педагогічний консиліум освітнього закладу».
  Наказ МОН від 9.07.2001 р. №245 Положення про психолого-педагогічний консиліум освітнього закладу.
  Положення про проведення ППК в дитячих дошкільних закладах. 24. Нормативи вимог фізичної підготовленості дітей до навчання .    
                                                                     ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ (ВИТЯГ)   РОЗДІЛ VI

 

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
       Стаття 36. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють . 
 1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
 ·  вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;  
 ·  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;
 · звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 
 ·   захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.  
 2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані: 
. виховувати у дітей любов до України, повагу до національних,історичних, культурних цінностей  Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;   ·    забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою; 
 ·    постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 
·     поважати гідність дитини;
·   виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення  до старших за віком,  державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.  

 

ст.30 Закону України "Про освіту"

https://drive.google.com/file/d/19v0Scn9u3G7G94Bpj8ElGMNMzFgpjw7l/view?usp=sharing

 

Наказ МОН України №641 від 16.06.2015 року " Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді".

https://drive.google.com/file/d/1ag0tFpdZM99DqMsU5jIlyTIPIGDmtmA7/view?usp=sharing

 

Лист МОН України № 1/9-501 від 20.08.2018 року     

 https://drive.google.com/drive/folders/1ZXwBgyLvdICYRizGvaJ9i16a-2kn-S4S?usp=sharing 

 

Лист МОН України № 1/9-386 від 13.06.2018 року https://drive.google.com/file/d/1AQrQGjHsDSKz3342-RcZCzS5lcT1uQqH/view?usp=sharing

 

ст.15 Закону України "Про доступ до публічної інформації"

https://drive.google.com/file/d/1QALtszONhstaIzjXt0udMXUTXtNIZDnZ/view?usp=sharing

 

Лист МОН України № 1/9-554 від 13.10.2017 року "Щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про освіту" 

https://drive.google.com/file/d/12k-f0WSLqIB1-i086EHKEOkuxQqJ8UF4/view?usp=sharing

 

 

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 р. № 1/9-666

Міністерство освіти і науки звертає увагу, що на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» у частині обов’язковості здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти, з метою створення належних умов для здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, необхідно: – щорічно проводити облік дітей дошкільного віку (лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»); – спланувати розвиток мережі дошкільних навчальних закладів (груп): будівництво нових дошкільних навчальних закладів, відкриття дошкільних навчальних закладів у пристосованих приміщеннях, центрів розвитку дитини відповідно до потреб; – вивільнити орендовані приміщення дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 13.05.2010 № 1/9-316 «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів»); – продовжити роботу по відкриттю додаткових груп для організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку на базі дошкільних закладів та інших приміщень (лист Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»); – встановлення гнучкого режиму роботи дошкільних навчальних закладів, який передбачає організацію роботи чергових груп у вихідні та неробочі дні п.4 ст. 11 Закону України «Про дошкільну освіту»; – поширення практики організації груп короткотривалого перебування та зарахування в дошкільні навчальні заклади дітей з короткотривалим перебуванням в групи повного дня (лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 № 1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»); – у сільській місцевості, де відсутні приміщення дитячих садків, створення навчально-виховних комплексів; – створення консультативних пунктів, центрів роботи з батьками, ресурсних центрів професійного консультування на базі дошкільних навчальних закладів, шкіл, управлінь освіти інших установ, де б вони могли отримати кваліфіковану консультацію педагогів та інших спеціалістів з питань виховання та навчання дітей удома тощо; – розроблення та запровадження медіа-освіти, створення інформаційних дошкільних програм, зокрема «Електронної пошти для батьків» з питань розвитку дітей п’ятирічного віку; – активізувати роботу щодо здійснення соціально-педагогічного патронату дітей, які не мають можливості відвідувати дошкільні навчальні заклади із-за їх відсутності, стану здоров’я дітей тощо (лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 № 1/9 -811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»); – сприяння створенню базових дошкільних навчальних закладів по роботі з дітьми старшого дошкільного віку; – організувати роботу експериментальних майданчиків з питань здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти відповідно до вимог чинного законодавства.
Перший заступник Міністра освіти і науки України Б.М. Жебровський.